Výtvarný odbor

Dokumenty

Kontakt
 • ZŠ Tupolevova 20, Bratislava
 • +421 (0)911 713 465

Výtvarný odbor

Klasická výučba výtvarnej výchovy – základy kresby, maľby, modelovania doplnené o výtvarné hry, prácu s materiálom ako je textil, papier, priestorová tvorba. Vhodné pre tvorivé deti, ktoré rady niečo vyrábajú a rozvíjajú tak svoje zručnosti. Zoznámia sa tvorbou rôznych umelcov a naučia sa nové techniky.

 • Maľba – portrétna, figurálna, žánrová, krajinomaľba, akčná maľba, koláž, komiks, geometrická maľba.
 • Socha – objekt, plastika, reliéf, rezbárstvo, modelovanie.
 • Kresba – perspektívne štúdie, lavírovaná kresba, figurálne štúdie, frotáž, grafity, písmo.
 • Architektúra – perspektíva, navrhovanie budov, objektov, pamätníkov a rôznych architektonických doplnkov.
 • Grafika – počítačová grafika, tlač z plochy, hĺbky, sieťotlač.
 • Fotografia – Portrét, skupinová fotografia, krajina, módna fotografia, reklamná fotografia, akt.
 • Textil – Textilné koláže, batika, tapiséria.
 • Dekoratívne predmety – Dekoratívne a úžitkové predmety.
 • Dejiny umenia – prehľad dejín umenia od praveku po súčasnosť, analýza a interpretácia výtvarného diela.