Prijímacie skúšky

OZNAM – PRIJÍMACIE SKÚŠKY – PRIHLÁŠKA

Vážení rodičia, vážení záujemcovia o štúdium na Základnej umeleckej škole ART PEGAS v šk. roku 2020/2021!

 

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejneného dňa 28.04.2020, sa na štúdium v HUDOBNOM, TANEČNOM, VÝTVARNOM, LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE A FS KOLOVRAT A VRETIENKO podávajú prihlášky elektronicky do 30. júna 2020 na adresu: artpegas.bratislava@gmail.com

Prijímacie skúšky a zápis bude prebiehať od 24.08.2020 do 10.09.2020.

Prihlášku na štúdium stiahnete na nasledujúcom odkaze.