Darujte 2% škole

Vážení rodičia a priatelia školy, milí kolegovia, pridajte sa k nám Vašimi 2% a podporte výchovu umením.

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS je školou, ktorá sa venuje umeleckému vzdelávaniu deti, mládeže i dospelých.
Atraktívny učebný plán a tvorivý prístup vysoko kvalifikovaných pedagógov vychádza v ústrety širokému záujmu súčasných žiakov, ktorí sa uvedomujú význam umenia,  cenia si a rešpektujú kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 

Vďaka Vašej podpore sa môžeme pýšiť Detským folklórnym súborom Vretienkom,Folklórnym súborom Kolovrat,ľudovou hudbou, školskou kapelou Voľný spoj, Gitarovým a flautovým súborom, baletným štúdiom… Aj vďaka Vám sme mohli  uskutočniť množstvo koncertov, výstav, tanečných vystúpení a zapojiť sa do významných kultúrnych podujatí a súťaží,kde sme úspešne reprezentovali. Úspechy našej školy a našich žiakov sú nespočetné aj vďaka podpore Vašich 2%. Aj vďaka Vám môžeme rásť a významne napĺňať kultúrno-výchovné poslanie. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v minulosti poukázali 2 % svojej dane a verím, že nám aj naďalej zachováte priazeň.

Zriaďovateľka Viktória Lacová


Venujte 2% z daní na rozvoj talentu detí v SZUŠ ART-PEGAS.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 02.05.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 • ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Dokumenty na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zapl. dane